Tillbaka
NV:s allmänna råd om Buller - externt industribuller (upphört att gälla 2013-06-20) (NAR 1978:5)
Bilagor (2)
regelboken.nu innehåller över 470 lagar, förordningar, föreskrifter, EU-direktiv och andra författningar. Dessutom finns över 500 utdrag ur förarbeten till de viktigaste lagarna. Varje paragraf eller bestämmelse är länkad till referat som berör just den paragrafen eller bestämmelsen.
Testa gratis
Endast tillgänglig för registrerade användare
Regelboken Regelboken dator
Ett av Sveriges mest kompletta verktyg för att hantera alla juridiska frågor inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
Regelboken är utformad för alla typer av organisationer så att de på ett begripligt, användarvänligt och korrekt sätt kan lösa personal- och arbetsmiljöfrågor utan att behöva konsultera en extern jurist. Läs mer
Testa gratis